BÉLA REMÁK

se narodil v Moldavě nad Bodvou na Slovensku, studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, na Akademii výtvarných umění v Budapešti a diplomoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Věnuje se kresbě, grafice a fotografii.

Umělcův přístup je pozorovacím, meditativním a asketickým způsobem zobrazování. Zóna není krajina z filmů, je kolem nás - všude. Tato krajina nemá topografii, nemá záchytné body. Autor zkoumá, zda-li se v nejmenším šedém zrníčku neobjeví zázrak - možná ano, možná ne. Svět totiž není lidocentrický, člověk je jen mikroskopická část univerza a spiritualita se nachází nejen tam, kde je to zřejmé na první pohled. Své práce nekomentuje, cílem a přáním je pouze provázet diváka.

 

József Gazdag - spisovatel, žurnalista

ZDENKA HUŠKOVÁ

RINOKATTO - Název výstavy odkazuje na techniku, kterou jsou tisky realizovány. Rinokatto totiž znamená v japonštině linoryt. Japonskem jsou zároveň ovlivněné i některé grafické listy. Motivy dalších jsou letní, nebo vinařské. Vždy se na nich objevuje figura. Japonské motivy se vloudily následkem dvou krátkých, ale vizuálně působivých návštěv Japonska. Výběr tisků neprošel jinou cenzurou, než je jednotná grafická technika a výtvarná kvalita. 

Na začátku byla rychlá kresba tužkou do skicáku realizovaná převážně v pozdních nočních hodinách. Následovalo vyplnění tuší a případné korekce bělobou. Vybrané kresby jsem přenesla na matrici linolea. Rytím jsem odstranila z matrice vše co nebude tisknout. Řada zkušebních otisků mi ukázala nedokonalosti, které jsem odrývala tak dlouho, než jsem byla spokojená s výslednou podobou tiskové matrice. Může se zdát, že konečné tisky jsou velmi jednoduché, ale k této jednoduchosti vedla dlouhá cesta. Vystavené grafické listy jsou vytištěné v menším nákladu, jsou číslované a signované. Každý grafický list má svůj název, který může napovědět, ale každý divák má nárok na vlastní interpretaci.  

Milý návštěvníku/návštěvnice, konzumente/konzumentko dobrého vína či vody, primárním účelem výstavy není naštvat nebo provokovat, ale spíš vyloudit úsměv na tvářích, pobavit a odpoutat se od každodenních starostí. 

Propojte své chuťové a zrakové smysly!

PETER KOLLÁR

Věnuje se převážně fotografii a grafice. Jednotlivá díla jsou seskupená do cyklů, které jsou různě tematicky provázané a vzájemně se prolínají. Hlavními tématy jsou zkoumaní reality, konfrontace přírodního a umělého prostředí, relativizace vnímaní. Podstatnými prvky v jeho díle je ponořovaní se, pohroužení, analýza struktur, sledování vznikání a zanikání, pozorování lidských zásahů a návratu přírody (Cykly Immersion to the natural spaces, Return to the lost places). V dalších cyklech sledujících nejenom přírodní, ale také umělé prostředí (Covered reality, Surface secrets) zkoumá prostřednictvím vzájemného prostupování a prolínání dimenzí možnosti lidského vnímaní a reflexe skutečnosti.

 

© 2019 by Galerie KOREK. Proudly created with Wix.com

Tel: 777 673 340 | E-mail: vremak@gmail.com