VERONIKA REMAK

Veronika Remak tvoří krajiny, tedy věnuje se na první pohled velmi klasickému a často interpretovanému tématu, avšak její přínos spočívá ve zvláštním postoji. Nejen v postoji k tématu, ale především v postoji setkávání s krajinou, to jest v takovém aktu malování krajiny, který spojuje bezprostřední vizuální vjem, prožitek a ,,konstrukci”.

Restituce původního prožitku či vjemu není návratem k němu, nýbrž odhalováním jeho smyslu. To ovšem předpokládá, že Veronika Remak svým obrazem odpovídá krajině a současně to znamená, že toto odpovídání má jakoby dva rozměry: jednak směřuje ke krajině, které odpovídá, jednak k tomu, kdo odpovídá. Takto vzniklý obraz diváka přitahuje, protože zneklidňuje: je to krajina, velmi konkrétní krajina, avšak je to nejen krajina, protože autorka se v ní ( ale nikoli jejím prostřednictvím) chce dotknout něčeho v sobě. Takto vzniká zvláštní prostor zmnožujících se ozvuků; odpovídání má sice podobu ozvěny; ale tu a tam se v této zdánlivě uzavřené souhře hlasů nečekaně objeví něco jiného. Obraz se z ikonického, to jest zobrazujícího, mění v indexikální, to jest odkazující k něčemu, něčeho se dotýkající a vedoucí zrak k něčemu, co je v něm, ač nikoli na něm. Není to znovuzpřítomnění prožitku, nýbrž svědectví, který jej jedinečným způsobem znovu vytváří.

Zdá se mi, že právě proto, že jde o dosvědčování a že ve hře je cosi v prožitku obtížně zachytitelného, volí Veronika Remak neokázalé prostředky, neboť nechce, aby obraz na sebe strhával pozornost vnějšími efekty; proto jsou její krajiny téměř krajiny ,,obyčejné”. Ale jejich atmosféra stejně jako minimální malířské intervence do ní mají zjevně za cíl obracet pozornost diváka k pohybu, v němž se vnitřek stává vnějškem a vnějšek vnitřkem, a objevovat prchavé okamžiky, kdy se tu objevuje cosi, co není ani jedno, ani druhé.

Na pracech autorky velmi oceňuji nenápadnost a přitom promyšlenost při volbě prostředků, možná i diskrétnost tam, kde by mohla hrozit monumentalizace či hra s efekty. Přitom jsou krajiny Veroniky Remak zjevně něco jiné než krajiny klasické: jsou prostě jiné.

 

Miroslav Petříček

Ústav filozofie a religionistiky FF UK

Centrum audiovizuálních studií FAMU

  • Facebook

VINAŘSTVÍ KOPEČEK

Malé "garážové vinařství" ve dvoře Vinařského domu na náměstí ve Valticích. Majitel vinařství Ing. Jiří Kopeček je dlouholetý vinařský pedagog, autor vinařských publikací, mezinárodní degustátor a prezident Vinařské akademie Valtice. Je vlastníkem registrované ochranné známky "vinum bonum", která je součástí loga vinařství.


Výroba vína je zaměřená na šetrné zpracování hroznů. Vyrábí vína s jasným původem a v posledních letech také vína naturální, při jejichž výrobě nepoužívá čisté kultury kvasinek, pracuje delší dobu se slupkou hroznů, jsou nefiltrovaná, s minimálním obsahem či úplně bez přidané síry a také vína oranžová.

© 2019 by Galerie KOREK. Proudly created with Wix.com

Tel: 777 673 340 | E-mail: vremak@gmail.com